NẠP THẺ

NẠP ATM/VÍ

Hãy chọn đúng mệnh giá. Sai sẽ mất thẻ
1
Ruy Việtt
400,000 đ
2
Lap Dy
360,000 đ
3
Bùi Triệu
270,000 đ
4
sangugu2001
250,000 đ
5
Bruce Ngô
200,000 đ